PcElit löser dina IT-utmaningar

Genom att använda IT-konsulter i din organisation kan du smidigt anpassa din organisation när förutsättningar förändras. IT-konsulter ger flexibilitet.

Med lång erfarenhet och ett djup tekniskt kunnande är vi ett effektivt stöd och bollplank för våra kunder i IT-frågor. Vi arbetar antingen i konsultuppdrag hos våra kunder eller levererar projekt och förvaltning som åtagande.

Välkommen att kontakta PcElit för att erhålla mer information om våra tjänster i allmänhet eller personlig och detaljerad information om IT-infrastrukturslösningar.


  •   Effektivitet
  •   Lönsamhet
  •   Säkerhet
  •   Trygghet

IT-konsulter - PcElit hjälper dig att leda stora som små IT-projekt.

Vi erbjuder våra IT-experter på plats för att se över, analysera och bygga upp din IT-miljö så att den fungerar optimalt för eran verksamhet.

Vi arbetar antingen i konsultuppdrag hos våra kunder eller levererar projekt och förvaltning som åtagande.

IT-drift - PcElit hjälper dig att koordinera driften av din IT-miljö och ser regelbundet över dina behov. Vi hjälper dig med dina inköp av både hård- och mjukvara, då det underlättar för er att vi tar fram de produkter och kringutrustning som passar er.

IT-systemen skall vara anpassade efter våra uppdragsgivares verksamhet, bidra till ökad effektivitet och lönsamhet samt vara enkla och flexibla.

SECaaS - Säkerhet som tjänst, med denna möjlighet minimerar du riskerna som de flesta datoranvändare stöter på i det dagliga arbetet. Det är svårt att uppnå 100% skydd för verksamheten men det går att förebygga med en rad olika komponenter, som tillsammans bildar ett fullgott och stabilt skydd för din verksamhet.

Exempel på tjänster som vi erbjuder inom detta område är:
•Web Security – Säker och kontrollerad Internetsurfning
•Antivirus-tjänst & e-post säkerhet för servrar och klienter
•E-post kryptering
•Lösning för två-faktor identifiering
•Kryptering av klientutrustning

Relationer - För att kunna ge bättre kvalitet och kontinuitet är vår strävan att få en relation till kunden där vi finns med i strategiska diskussioner, ger råd och agerar bollplank.

Vi lär oss våra kunders villkor och behov, kunden lär sig hur vi fungerar.