Vi värnar om dina personuppgifter.

Vi på PcElit värnar om dig som kund, vilket bland annat innebär att vi hanterar dina personuppgifter på ett sätt som tar hänsyn till din integritet. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och regler för dataskydd. Integritetspolicyn beskriver även dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Samtycke genom att godkänna denna integritetspolicy

Genom användningen av tjänsterna som tillhandahålls av PcElit samtycker du till innehållet i denna policy och att PcElit behandlar dina personuppgifter om dig själv eller tredje part i enlighet med dataskyddsförordningen.

Ansvar avseende personuppgifter

PcElit är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen.
Du är ensam ansvarig för de personuppgifter som du skickar till PcElit. Om du lämnar personuppgifter om en tredje part är du också ensam ansvarig för:
- personuppgifterna för den tredje parten
- inhämta samtycke till sekretesspolicyn från tredje part
- informera den tredje parten om att de har rätt till dataportabilitet, rättelse och radering
PcElit förbehåller sig rätten att informera tredje part om sina personuppgifter som du skickar till PcElit i enlighet med det allmänna dataskyddsförordningen. PcElit kommer att behandla allt användarinnehåll i enlighet med denna integritetspolicy om inte annat överenskommits mellan parterna. PcElit ansvarar för behandlingen av de uppgifter som du lämnar i enlighet med dataskyddsförordningen.

Lagring av personuppgifter

De uppgifter som du lämnar till PcElit lagras inom EU.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som PcElit kan behandla omfattar, men är inte begränsade till, namn, telefon, adress, e-post.

Användning av personuppgifter

PcElit kan använda de personuppgifter som du tillhandahåller för följande ändamål:
- att skapa och hantera ditt konto
- att kontakta dig, t.ex. vid support
- att tillhandahålla tjänster, produkter
- att skicka fakturor
- för att hantera reklamationer
PcElit kommer att spara dina personuppgifter så länge som behövs för att uppnå ovanstående ändamål, eller så länge PcElit är juridiskt skyldig.

Dina rättigheter

Du kan, när du vill, begära en export av dina personuppgifter som skickas till PcElit en gång om året. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära en rättelse eller radering av uppgifterna.
PcElit kan inte radera dina personuppgifter om det är enligt lag skyldigt att lagra det, t.ex. bokföringslagen.
Om du har lämnat in personuppgifter för en tredje part gäller samma rättigheter för dem. Du kan kontakta PcElit på denna adress: PcElit, Kiselvägen 3, 744 93 Runhällen, e-post: info@pcelit.com

Tillgång till inlämnade personuppgifter

Dina personuppgifter kan delas inom PcElit. Inom ramen för tjänsten kan PcElit lämna ut information till en tredje part om det är nödvändigt för utförandet av tjänsten (t.ex. fakturering, teknisk support). Data som delas till tredje part används endast i enlighet med de syften som anges i denna sekretesspolicy.
PcElit kan lämna ut personuppgifter när detta krävs enligt lag, domstolsbeslut eller om sådant avslöjande krävs i en rättslig utredning.