Digitalisera er arbetsplats - digitala lösningar och digital arbetsmiljö

Har ditt företag redan satt igång resan mot ett mer digitalt arbetssätt, eller är ni på väg att göra det? Oavsett så finns det en hel del att tänka på. Först ska frågorna hur, vem och vad besvaras. ”Hur ska vi göra det och vem ska hjälpa oss? Vad ska vi välja för plattform?” Besluten kan kännas överväldigande och därför har vi samlat ihop till en guide för att lyckas – med fokus på digital arbetsmiljö för medarbetarna.

Digitalisering och arbetsmiljö

Det finns olika anledningar till att digital teknik behöver införas. Det kan exempelvis vara för att rationalisera bort vissa arbetsuppgifter, för att effektivisera arbetsprocesser, för att ta tillvara på anställdas kompetens, för att förbättra kommunikation och tillgänglighet eller för att införa nya organisationsmodeller. Man förväntar sig alltså att saker och ting ska bli bättre i och med digitaliseringsprocessen. Något som dock är svårt att förutse är vilka följdeffekter det får för arbetsmiljön.

Det finns några vanliga utmaningar som alltid dyker upp vid digitaliseringen, men det finns även sätt att förekomma dem. Ett vanligt misstag företag gör i digitaliseringsprocesser är att de enbart fokuserar på den tekniska förändringen. Eller så kanske de tror att det räcker med utbildning i verktygen och sedan är processen klar. För att nå en verklig förändring och uppnå en hållbar digital arbetsmiljö behöver du se till att alla medarbetare får utrymme att lära sig de nya digitala verktygen. Du behöver även se till att de förstår hur de nya arbetsprocesserna ser ut samt att deras förhållningssätt behöver anpassas och förändras.

En annan utmaning är att digitaliseringsprocesser ofta blir väldigt storslagna i ambitionerna. Det satsas på inköp av omfattande mjukvaruprogram, som sedan bara utnyttjas till en begränsad del, eller så tar man tar fram arbetssätt som inte går att skala ner eller anpassa till hela organisationen. Lösningen är att välja en plattform som är just flexibel och anpassningsbar. På så sätt finns det flexibilitet om företaget växer, krymper eller helt enkelt får andra behov.

Digital arbetsmiljö med fokus på medarbetarna

Alla förändringsprocesser i företag handlar i grund och botten om att förändra förhållningssätt och beteenden samt att utveckla fungerande processer i den verksamhet man befinner sig. Det innebär att stort fokus måsta ligga på dina medarbetare, så att digitaliseringsprocessen ger dem möjlighet att lyckas och att den digitala arbetsmiljön blir hållbar. I valet av vem som ska hjälpa er i processen är det därför viktigt att du väljer någon som förstår vikten av en hållbar arbetsmiljö i digitaliseringsprocessen.
Är du nyfiken på att veta mer om hur vi kan hjälpa dig att digitalisera din arbetsplats kan du läsa mer här.

KONTAKTA OSS

För en kostnadsfri konsultation, skicka oss ett meddelande.